Pedagogiek amsterdam hbo

2020-02-17 23:56

De opleiding Pedagogiek is sterk praktijkgericht en steunt op een stevige theoretische basis. De opleiding werkt met beroepstaken die gebaseerd zijn op de kerntaken van een hbopedagoog. Per blok staat een beroepstaak en een thema centraal waaraan alle vakken een bijdrage leveren.De opleiding Pedagogiek is sterk praktijkgericht en steunt op een stevige theoretische basis. De opleiding werkt met beroepstaken die gebaseerd zijn op de kerntaken van een hbopedagoog. Per blok staat een beroepstaak en een thema centraal waaraan alle vakken een bijdrage leveren. pedagogiek amsterdam hbo

Aan het eind van het tweede jaar maak je de keuze voor de opleiding Pedagogiek of de lerarenopleiding Pedagogiek. Bij Pedagogiek loop je in het derde jaar stage en heb je n dag per week les. In het vierde jaar kies je een minor en rond je de studie af met een praktijkonderzoek. Deze opleiding heeft meerdere vormen: voltijd te Amsterdam

HBOopleiding Pedagogiek De HBOopleiding Pedagogiek duurt 4 jaar en is te volgen in voltijd en deeltijd. Wat leer je? Ouders, leraren en instellingen kunnen behoefte hebben aan ondersteuning bij de opvoeding van kinderen en jongeren in normale en complexe opvoedsituaties. De opleiding Pedagogiek vormt je tot professioneel opvoedkundige die deze ondersteuning bij opvoedingsvragen biedt. Pedagogiek aan Inholland is verkozen tot de beste opleiding Pedagogiek van de Randstad (Keuzegids HBO 2019). Je stimuleert ontwikkeling en opvoeding, en zet mensen daarbij in hun kracht. Theorie en praktijk breng je samen door je voor te bereiden op kritische beroepssituaties.pedagogiek amsterdam hbo

Rating: 4.68 / Views: 516

Pedagogiek amsterdam hbo free