Aanvraagformulier exploitatievergunning amsterdam

2020-02-20 01:35

Aanvraagformulier Aanvraagformulier Als u een onderneming gaat exploiteren, welke valt onder de reikwijdte van artikel 2. 20 of 2. 33 van de Algemene Plaatselijke Verordening Breda 2014, dient u in het. Nadere informatieAanvraagformulier (Wijzigen) Let op! Dit formulier gaat verder op de achterzijde Voor het vervoeren van passagiers en goederen te water binnen de gemeente Amsterdam is een vereist. Dit formulier is bedoeld voor het aanvragen van een nieuwe vergunning of het wijzigen van een verleende vergunning. aanvraagformulier exploitatievergunning amsterdam

Online VOG Aanvragen. Waarom online een VOG aanvragen? Als individu heeft u in sommige gevallen een VOG nodig, ook wel bekend als het bewijs van goed gedrag of Verklaring Omtrent het Gedrag.

U hebt in Amsterdam een horecabedrijf nodig als u eten en drinken verkoopt dat mensen direct in uw horecazaak of op uw terras consumeren. Dat geldt niet alleen voor cafs of restaurants, maar bijvoorbeeld ook voor een coffeeshop, een Met dit formulier doet u een aanvraag voor de exploitatie van een voorziening voor gastouderopvang (dit is een specifieke gastouder met een specifiek opvangadres). De houder van het gastouderbureau die de bemiddeling voor deze gastouder op dit opvangadres zal gaan verzorgen, moet dit formulieraanvraagformulier exploitatievergunning amsterdam Begint u een horecabedrijf zoals een caf, restaurant, broodjeszaak, snackbar, ijssalon, bedrijfsrestaurant of slijterij? Of neemt u een horecabedrijf over? Dan hebt u sinds 2018 in de meeste gevallen geen horeca meer nodig. Let op: er zijn uitzonderingen. Aanvraagformulier

Besluit verlenen speelautomatenhal Geachte heer, mevrouw, U hebt 21 rnaart 2018 een aanvraag ingediencl voor het bijschrijven van leidinggevenden op de voor een speelautomatenhal gevestigd Lange Niezel IA; 1022 GS Amsterdam. in cleze brief informeer ik u over mijn besluit en over wat u eventueel nog moet aanvraagformulier exploitatievergunning amsterdam

Rating: 4.69 / Views: 768

Aanvraagformulier exploitatievergunning amsterdam free